Jak je možné, že to nefungovalo? (1)

Nefungovalo? A co myslíš tím "fungovat"?

Aikido funguje. Tvoje Aikido nefunguje. Nezaměňuj tyto dva pojmy.

Hiroshi Ikeda, Aikikai

Nejprve bychom měli definovat, co znamená "funguje" a "nefunguje." Pokud vás někdo popadne a vy byste byl raději, kdyby to nedělal, máte spousty možností. Některé techniky (hlavně ty, které známe jako kokyu-nage ) závisí na tom, jak se útočník drží napadeného; nebezpečí odhození napadeným trvá jen po tu dobu, po kterou se útočník drží. Pokud se pustí, nemáte koho odhodit. Ale pokud jste měl v úmyslu přimět útočníka k tomu, aby se pustil, a on to udělá, potom technika "funguje". Nemusíte ho dostat na podlahu, abyste dosáhl svého úmyslu.

Ve třídě, kde je smyslem naučit se určitou techniku, bereme v úvahu i další hlediska. Technika může probíhat příliš pomalu na to, aby "fungovala" jako hod ; "funguje" jako určitá šablona a součást učebního procesu, stejně, jako když se učíte nový krok v tanečních.

Noví studenti často považují odhození za "vítězství" a pád za "prohru". Útočník ( uke ) může vykrýt každý pohyb, který udělá ten, kdo vrhá ( nage ), a nebo ho nechat být, jakmile kdokoli z nich ucítí nebezpečí pádu, potom poplete ukončení nebo změní vlastní útok, dojde k porušení techniky – i Aikido.

V Aikido pád neznamená "prohru". Je to ukeho chvíle pro ukemi (kotoul a pád). Uke není poražený, ale učitel. Schopnost bezpečně spadnout je důležitá obranná technika a je užitečným nástrojem jak pomoci svému partnerovi ve studiu. Učíme se vhodně zaútočit a zároveň spadnout, což ostatním může hodně přinést. "Vyhráváte" tím, že se stanete dobrým učitelem.

Vyhrávat znamená pokořit konflikt v sobě samém. Ti, kdo mají zdeformovanou mysl, mysl plnou nesouladu, ti byli poraženi již na počátku.

Morihei Ueshiba