Jak se liší Aikido od karate?

V různorodosti reakcí a v konečném důsledku.

…Mnoho bojových umění nabízí velice malou možnost volby, protože techniky a metody jejich použití jsou směřovány ke zranění protivníka, pokud ne přímo k jeho zneškodnění … v Aikido je studentovi dána svoboda a odpovědnost volby.

A. Westbrook and O. Ratti, Aikido and the Dynamic Sphere

Protože Aikido využívá energie a pohybu útočníka, musí nabízet široký rozsah možných reakcí na velké množství možných útočných pohybů a energie. Hal Springer nabízí tuto demonstraci založenou na jednoduchém uchopení zápěstí.

Útok Karate Aikido
Zatáhnout za zápěstí, odpověď je: úder/kop vstup (irimi)
Zatlačit na zápěstí, odpověď je: úder/kop otočení (tenkan)
Zkroutit zápěstí dovnitř, odpověď je: úder/kop shiho-nage
Vykroutit zápěstí vně, odpověď je: úder/kop sankyo

A tak dále…na každý útok jiná odpověď. A na konci, protože Aikidoka spojuje různé pohyby, je snazší odrazit, přesměrovat, neutralizovat či kontrolovat útočníka, aniž by mu byla způsobena vážnější zranění.