Jestliže je to tak jednoduché, jak to, že je to tak obtížné?

No, je to velice jednoduché, ale nemusí to být snadné.

Všechno jsou to velice jednoduchá pojetí. Bereme je jako komplexní, protože nechceme připustit, že jsou skutečně mnohem snazší než si myslíme. Jeden z mých prvních učitelů říkal nám začátečníkům, že poslední den školy prozradí Tajemství Aikido. Když ten den nastal, sdělil hrstce, která vytrvala, že Tajemství Aikido spočívá v…účastnění se a trénování.

Tarik J. Ghbeish, Aikikai

Slyšel jsem Saotome Senseie vyprávět o Tajemství Aikido. Uspořádal setkání lidí, kteří chtěli toto tajemství poznat a jal se jim vyprávět, že Tajemství jsou – vše, co se naučíme v prvním týdnu našeho tréninku.

Jun Akiyama, Aikikai