Není Aikikai tvrdá? Ki Society příliš mírná? Yoshinkan příliš strnulá?

To záleží na učiteli.

S jemností a uvolněním přichází citlivost.

Bruce Bookman, Seattle Aikikai

Během své práce s pokročilými studenty, kteří odvážně reprezentují své osobité styly, jsem vypozoroval, že nejjemnější efektivní techniky přicházejí z Aikikai, nejtvrdší a nejstrnulejší z Ki Society a jedny z nejpůvabnějších a nejplynulejších z Yoshinkan.
Má se za to, že v Yoshinkan se vyučuje Aikido stejně jako během 2. světové války, v Aikikai jako po O-Senseiově smrti. Ki Society se odštěpila od Aikikai, aby zdůrazňovala uvolnění a jemnost technik od samého začátku pomocí nových výukových metod (cvičení rozvoje Ki). Tyto rozdílné styly nabízejí rozdílný důraz a přístupy k výuce a studiu. Yoshinkan a Ki Society, například, zastupují mnohem více metody výuky než styly Aikido technik. Jako učitel Ki Society musím říct, že nejvýraznější technické rozdíly mezi těmito třemi asociacemi vidím v tom, že Ki Society má tendenci upřednostňovat kotouly před pády a techniky Yoshinkan vždy podporují pohyb vpřed, nikdy vzad. Ostatních rozdílů si můžeme všimnout mezi jednotlivými instruktory.

Momentálně několik z nás vyjadřuje čistou filosofii našich vlastních stylů či si vybírá styl striktně na tomto základě.Volba dojo je založena více na doporučení ostatních studentů a na dopravní špičce ve městě.

Jenže jak rozdílné jsou jednotlivé styly ve skutečnosti? V roce 1998 se členové mezinárodního internetového Aikido-L cyberdojo rozhodli sejít, porovnat rozdíly a předvést jedinečnost svých osobních stylů – pouze, aby zjistili, že ačkoli jsou naprosto rozdílní, všichni cvičí Aikido. Dalším šťastným výsledkem jejich setkání je obrovitý vzestup návštěvnosti a výměn mezi jednotlivými dojo a semináři.
Dříve,"to není můj styl."
Nyní Přátelé Aikido.