Všechno je to jenom jako. Není to Opravdové!

To není ani Terminátor, Freddy, Rambo či Špinavý Harry.

Trik, Fletchere, je v tom, že se snažíme překonat svoje hranice, postupně, trpělivě. Nesnažíme se sletět ze skály hned na začátku programu.

Richard Bach, Jonathan Livingston Racek

Noví studenti se nemohou oprostit od toho, aby své začátečnické krůčky porovnávali s tím, co viděli v perfektně sehraných filmech. Jenže to není stejné. Filmy mají výhodu nekonečného zkoušení, připraveného scénáře, množství záběrů, úhlů kamery, kaskadérů, odborných poradců a několika překvapení. Studium Aikido se neliší od studia jiných dovedností, ať se jedná o hru na piano či basketbal. Takže, jak to funguje v Opravdovém životě.

Stupeň 1.: Začínáme trénovat

Ve škole se učíme psát velké odstavce písmen a zvládnout základní aritmetiku. Při výuce jízdy na motorce se učíme "kachní chůzi", balanc a řazení rychlosti.V lyžařské škole je to zaječí posed a plužení, přesná pozice nohou, přenášení váhy a držení těla.

Při výuce začátečníků jsou útoky nacvičené a statické; techniky provádíme pomalu a po jednotlivých krocích s důrazem na směr síly a energie. Účelem není složit ukeho na zem, nýbrž zdokonalit se v technice až k bodu, kdy je ukemu dána příležitost procvičit ukemi. Není čas naříkat nad tím, jak by se ta která situace řešila jiným bojovým uměním, ani vypočítávat seznam příčin, proč to či ono může nebo nemůže fungovat "Na Ulici". Popravdě řečeno, techniky ještě nemusí "fungovat" jako techniky, protože chybí pohyb, nejsou dostatečné důvody, které by vedly k vychýlení ukeho z rovnováhy. Hlavním úkolem není zapříčinit ukeho pád, ale spíš naučit se písmena a abecedu Aikido, která bude později formována do slov a ještě později do vět a celých knih poznání.

Abeceda šermu, pokud mi dovolíte tento termín, je stejně ustálená a neměnná, jako každá jiná abeceda. Je charakterizována jasnými a definovanými pohyby, které jsou kombinovány v souladu se strukturou a rovnováhou našeho organismu, přirozenou aktivitou svalů a pohyblivostí končetin a těla.

Baron César de Bazancourt, Tajemství meče

Stupeň 2.: Trénink středně pokročilých

Vtiskování je plynulejší, pokud studenti přemýšlejí a zapisují celá slova, než jen jednotlivá písmena. Dítě také dokáže chodit a běhat, ale je okouzleno staršími dětmi, které jezdí na kole a skejtu. Při jízdě na motorce je to rozvíjení rovnováhy a schopnost naklánět se do zatáček a používat brzdy bez toho, abychom skončili na asfaltu. Při lyžování pilujeme zatáčky a kontrolu pohybu pod dozorem, ale nemáme nejmenší ponětí, jak se vypořádat s jízdou v boulích.

Na pokročilejším stupni studia Aikido studenti začínají chápat celé procesy namísto jednotlivých kroků. Klademe důraz na pohyb a vedení ukeho těžiště a rovnováhy. "Poctivý" efekt stejnosměrných a odstředivých sil nabývá jasných obrysů. Mnoho hodů zatím stále nefunguje. Mnoho jiných ano.

Stupeň 3.: Trénink pro pokročilé

Kaligrafie a úmysl. Znalost forem a tvoření překážek, jejich překonávání, vychutnávání a hraní si mezi nimi. V motocyklovém sportu je to motokros. V lyžování jízda v boulích – a láska k tomu všemu.

Pokročilé Aikido kombinuje vedení a pohyb jako odpověď na dynamické a energické útoky. Přesné uspořádání pozice a směru vedou a přinutí ukeho k postojům, které jsou podřízené mocným, ale neviditelným silám Vesmíru, gravitace, dostředivé síly, setrvačnosti a rovnováhy.