Aikido a jeho vliv na člověka

Ivo Toman

Touto prací chci především v ucelené formě ukázat, jaký je vliv aikido na člověka a společnost, a vysvětlit, proč bychom měli cvičit aikido. Nejedná se zde ovšem pouze o vymezení určitých skutečností. Chtěl jsem přiblížit podstatu a smysl aikido, aby si tak každý mohl učinit vlastní představu o tom, jaké aikido je a v čem by mu mohlo pomoci.

Práce je ve formátu PDF přiložena k článku.