Nebojujeme

George Simcox

Během jedné z mých cest jsem vedl skupinu a přišla řeč i na boj, což jsem komentoval slovy: "Aikidoka nebojuje." Někteří z vás se teď mohou ptát: "Když mi Aikidó nepomůže v boji, tak proč ho vlastně studuji?" A to je fér otázka. Pojďme tedy najít odpověď.

Přestože je Aikidó skutečně bojovým uměním, neznamená to, že je automaticky uměním boje. Je to umění míru. Naším cílem není bojovat, ale nastolit mír, pokud právě není přítomen. A to se nestane tak, že útočníka degradujeme do role tupého zápasníka. Naše techniky jsou vytvořeny tak, aby daly přednost klidu a míru před napětím. Dáváme přednost harmonickému vztahu před svárlivým. Nabízíme uvolnění tváří v tvář napětí. Nic v našem chování nevyzývá k boji.

Tak, co je tedy boj? Boj znamená "Utkat se s někým v bitvě nebo potyčce" (Encyklopedie Britannica). Řekl bych, že je zapotřebí dvou nebo více lidí, aby k boji došlo. Útočník se může snažit nás napadnout, ale jeho snaha bude postrádat smysl. Zatímco on útočí, nebo se nás snaží napadnout, hledáme způsob, jak nás uvést do vzájemné harmonie nejen s ním, ale i se světem kolem nás. Pokud si zvolíme boj, změníme naší mysl, a pak už nejdeme cestou Aikidó.

Toto "otevření mysli" je tím, co zabere nejvíce času při studiu Aikidó. Techniky se lze naučit během krátkého období, ale může trvat léta, než se stanou tak efektivními, jak by měly být. Je to proto, že trvá dlouho, než pochopíme a ztotožníme se s myšlenkou Aikidó. Do té doby většina z nás jednoduše používá techniky k efektivnějšímu boji, ale ve skutečnosti nepoužíváme Aikidó jako Ó-Sensei.

Eto Sensei během svých seminářů ve Virginii a Marylandu zdůrazňoval nutnost opustit "bojovou mysl". Když se naučil zbavit se bojové mysli, byl schopen opravdu najít sílu Aikidó. Proč bychom něco takového nemohli dokázat i my?

Pokud studujete Aikidó, abyste se stali lepším bojovníkem, naučíte se několik dobrých technik, které vám pomohou, ale nikdy nenaleznete cestu k pravému Aikidó. Pouze v případě, že potlačíte touhu stát se lepším bojovníkem a zavrhnete bojovou mysl, najdete pravou cestu Aikidó a jeho poselství světu.

Během každodenních tréninků objevíte tuto cestu hledáním myšlenek spojených s technikami: Kde je energie protivníka a jak mi může pomoci vytvořit harmonický pohyb? Jak mohu tuto energii využít během techniky? Pokud necítím energii nebo se změnila, jak mohu najít cestu k opětovnému dosažení harmonie? To jsou ty pravé otázky člověka hledajícího správnou cestu Aikidó. A ne to, jak rychle lze zneškodnit protivníka.

Převzato z Virginia Ki Society's "Ki Notes" Newsletter.