Odkazy

Odkazy na české stránky

Organizace aikido a jejich kluby

Odkazy na seznamy seminářů

Odkazy na stránky ve světě

Odkazy na zahraniční učitele a jejich kluby

Další odkazy na zahraniční organizace, učitele a jejich kluby

Další zdroje informací o aikido ve světě