O nás

Česká Federace Aikidó (dále jen ČFAI) je nepolitickou dobrovolnou kulturně sportovní organizací. Je nevýdělečnou organizací s právní subjektivitou, sídlem působnosti v České Republice. Na území ČR je nástupnickou organizací Československé Federace Aikido a od roku 2015 je i organizací oficiálně uznanou od centrály světového aikidó Aikikai Hombu Dojo. Cílem ČFAI je podporovat a rozvíjet Aikido jako morální a fyzickou disciplínu vytvořenou Moriheiem Ueshibou z různých tradičních bojových umění a na základě jeho vlastního duchovního poznání.

Jmenovitě ČFAI:

  • Podporuje a koordinuje studium a vzdělávání v Aikido formou studijních programů, stáží, seminářů, škol i veřejně přístupných ukázek
  • Podporuje aikidistické kluby, oddíly a jednotlivce vždy, kdy to slouží dalšímu rozvoji Aikido.
  • publikuje učební a propagační materiály a organizuje propagační akce.
  • podporuje spolupráci a výměnu informací s jednotlivci i organizacemi, které se zabývají podobnou nebo stejnou aktivitou.

ČFAI je sdružením klubů, oddílů a dalších členů a čestných členů praktikujících Aikido v těchto klubech.